Nájdete nás na telegram odysee youtube

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Krátka veta, ktorej význam obludných rozmerov nadobudol schválením Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 25. 7. 2021. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov – ľudovo povedané aj segregačný zákon.

Bude mať občan Slovenskej republiky bez očkovacieho preukazu právo voliť?

V roku 2004 bolo v zákone o voľbách do Národnej rady SR uvedené v prvej časti Základné ustanovenia § 2

(2) Prekážkou vo výkone práva voliť je

a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,

b) výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

V roku 2014 predložila a schválila vládnuca strana zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku, kde sa v § 4 Prekážky práva voliť uvádza len jeden bod: Prekážkou práva voliť je na základe osobitného predpisu ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Hlasovanie a dokumenty tu: Parlamentná tlač 659

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *