Nájdete nás na telegram odysee youtube

Stres, nedostatočná fyzická aktivita či strava majú vplyv na úroveň našej imunity. Strava: 70 – 80 % imunitných buniek sídli v črevách, čiže to čo jeme má vplyv na zloženie našej črevnej mikroflóry, a to sa odzrkadľuje na úrovni našej imunity.

Vieme čo jeme?

Glyfosát. Herbicídy na báze glyfosátu patria medzi najpoužívanejšie vo svete. V roku 2015 vyhodnotila Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) glyfosát, ako možný karcinogén. V roku 2017 odhalil súdny proces nekalé obchodné praktiky spoločnosti Monsanto a po dlhé roky skrývané tajomstvo ich „netoxického“ a „bezpečného“ prípravku na báze glyfosátu.

Vedecká analýza rakovinotvorného potenciálu glyfosátových herbicídov zistila, že ľudia s vysokou expozíciou herbicídov na báze glyfosátu majú o 41 % vyššie riziko vzniku typu rakoviny, tzv. non-Hodgkinov lymfóm.

Výskum z roku 2017, ktorý bol vykonaný v Kalifornii (USA) zistil, že 70%  účastníkov štúdie malo zistiteľné hladiny glyfosátu v moči. „Naša expozícia týmito chemikáliami sa v priebehu rokov výrazne zvýšila, väčšina ľudí si ani neuvedomuje, že ich konzumuje prostredníctvom stravy.“ Spotreba herbicídov na báze glyfosátu sa rapídne zvýšila po zavedení geneticky modifikovaných – glyfosát odolných plodín. Vyjadril sa spoluautor štúdie.

Akademici a súkromní výskumníci už roky zaznamenávajú vysoké hladiny glyfosátu vo vzorkách moču, stredisko na prevenciu chorôb v USA (CDC) sa týmto problémom začalo zaoberať len nedávno. Zistenia, ako uviedli vedci sú znepokojujúce. Viac ako 80 % vzoriek moču odobratých deťom a dospelým v štúdii obsahovalo chemikáliu spájanú s rakovinou.

V roku 2017 Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) a výbor pre hodnotenie rizík (RAC), na rozdiel od IARC nenašli žiadne dôkazy o karcinogénnom nebezpečenstve. Povolenie používania herbicídov na báze glyfosátu bolo v EU predĺžené do decembra 2022.

12. decembra 2019 skupina Glyphosate Renewal Group (skupina spoločností usilujúcich sa o obnovenie schválenia glyfosátu v EÚ) zaslala žiadosť o obnovenie schválenia glyfosátu po roku 2022.

RAC a Európska chemická agentúra ECHA sa 30. mája 2022 zhodli na tom, že by sa mala zachovať súčasná klasifikácia glyfosátu. RAC rovnako, ako v roku 2017 dospel k záveru, že klasifikácia glyfosátu, ako karcinogénu nie je opodstatnená. Paradoxne, Bayer-Monsanto vyčlenil už viac, ako 15 miliárd dolárov na urovnanie žalôb ohľadom herbicídu na báze glyfosátu – Roundup – spájaného so vznikom rakoviny.

Rakúsko zakázalo používanie glyfosátu v roku 2019, Nemecko sa jeho používanie chystá zakázať do roku 2024,  jeho používanie je zakázané, alebo obmedzené v mnohých štátoch vo svete.

Prostriedky na báze glyfosátu sa nestriekajú priamo len na geneticky upravené plodiny, ako je kukurica, sója a ďalšie, ale taktiež aj na negeneticky upravené plodiny, ako je pšenica či ovos, ako vysúšadlo na vysušenie plodín pred zberom.

Štúdia z roku 2020: Prechod na organickú stravu a zníženie glyfosátu v moči.

Organická strava bola spojená s výrazne zníženými hladinami glyfosátu a AMPA (kyselina aminometylfosfónová) v moči. Zníženie hladín glyfosátu a AMPA bolo rýchle, do troch dní kleslo na základnú hodnotu. Táto štúdia ukazuje, že primárnym zdrojom glyfosátu nachádzajúceho sa v ľudskom organizme je komerčná strava, a že prechod na organickú stravu je účinným spôsobom, ako znížiť telesnú záťaž glyfosátu a jeho hlavného metabolitu AMPA.

Štúdia z roku 2019: Vplyv organickej stravy na zníženie pesticídov v organizme.

Všetci sme vystavení „kokteilu toxických syntetických pesticídov spojených s radom zdravotných problémov z našej každodennej stravy“. Poznamenali vedci. Výsledky štúdie boli viac než zaujímavé. Všetky pesticídy zistené v tele klesli v priemere o 60,5 % už po šiestich dňoch na organickej strave.

Štúdia z roku 2014: Zníženie metabolitov organofosfátových pesticídov v moči u dospelých po týždňovej organickej strave.

Konzumácia organickej stravy len jeden týždeň výrazne znížila expozíciu pesticídov u dospelých až o 90 percent. Najvýraznejšie poklesy sa vyskytli v triede pesticídov nazývané organofosfáty. Táto trieda zahŕňa chlorpyrifos – pesticíd spájaný s autizmom, poruchami učenia a zníženým IQ u detí. Organofosfáty sú pre vyvíjajúci sa mozog detí podľa mnohých vedcov tak škodlivé, že požadujú zákaz ich používania.

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *