Nájdete nás na telegram odysee youtube

Reakcia EÚ na COVID-19: príprava na jeseň a zimu 2023

Dokument bol vypracovaný Európskou Komisiou a zverejnený  2. Septembra 2022,

Pokiaľ ide o blokácie (lockdowns) a iné obmedzenia – ukazovatele pri ich rozhodovaní zahŕňajú údaje o závažných ochoreniach a obsadenosti nemocníc – nevzťahujú sa len ochorenie Covid-19, ale aj chrípku, čím sa tieto opatrenia môžu stať bežnými počas chrípkových období a v podstate pokračovať neobmedzene dlho.

Navrhuje sa zavedenie respirátorov, ako „prvej možnosti na obmedzenie prenosu v komunite“

Odporúča sa zaviesť preventívne obmedzenia zhromažďovania či zaviesť prácu z domu, aby sa predišlo nárastu infekcií a potrebe „rušivejších“ opatrení. Zdôrazňuje sa politická angažovanosť.

V dokumente sa uvádza, že sa má zabrániť ďalšiemu narušeniu vzdelávania a života detí, hoci ani tu sa nevylúčilo zatvorenie škôl.

Dokument odrádza od obmedzenia cestovania – odporúča však používať digitálny certifikát.

Držitelia platných digitálnych certifikátov EÚ Covid by v zásade nemali podliehať žiadnym ďalším obmedzeniam pri cestovaní v rámci EÚ.

Čo sa očkovania týka, v dokumente sa uvádza niekoľko priorít:

  • Pokračovať v národných stratégiách očkovania proti COVID-19 s využitím v súčasnosti dostupných vakcín s cieľom znížiť počet hospitalizácií, závažných ochorení a úmrtí.

Neboli náhodou tieto látky vyvíjané na variant, ktorý už neexistuje?

  • Odstrániť medzery v úrovni očkovania. Prioritou zostáva zlepšenie dostupnosti základného očkovania a prvej posilňovacej dávky medzi oprávnenými osobami vrátane oprávnených detí a dospievajúcich podľa národných očkovacích schém. Je to obzvlášť dôležité pre skupiny obyvateľstva s vyšším rizikom závažných následkov a pre krajiny s nižšou mierou zaočkovanosti.
  • Udržiavať dostatočné očkovacie kapacity, a to buď obnovením činnosti očkovacích centier, alebo využitím iných zdrojov, napríklad všeobecných lekárov.
  • Uprednostnite podanie dodatočnej posilňovacej dávky (druhej alebo ďalšej) pre špecifické skupiny obyvateľstva: osoby vo veku 60 rokov a viac a osoby v akomkoľvek veku s rizikom závažného ochorenia (napr. osoby so základnými komorbiditami, osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy). Malo by sa zvážiť aj posilnenie zdravotníckych pracovníkov a personálu zariadení dlhodobej starostlivosti. Následné posilňovacie dávky by sa mohli podať už tri mesiace po predchádzajúcej dávke, pričom by sa mali uprednostniť osoby, ktoré dostali poslednú posilňovaciu dávku pred viac, ako šiestimi mesiacmi.
  • Po začatí plošného zavádzania pozorne monitorujte účinnosť a bezpečnosť [nových a] upravených vakcín. V prípade potreby by sa národné stratégie očkovania mali upraviť, keď bude k dispozícii viac dôkazov o účinnosti týchto vakcín.
  • Zaviesť a podľa možnosti koordinovať účinné komunikačné iniciatívy a stratégie na podporu prijímania ďalších dávok vakcín a na podporu dokončenia základnej série u tých, ktorí tak ešte neurobili. Mali by sa poskytovať jasné informácie o dôvodoch pre odporúčania a o prínosoch základnej dávky a posilňovacích dávok pre rôzne skupiny obyvateľstva vrátane tých, ktorí už ochorenie prekonali.
  • Zabezpečiť, aby boli k dispozícii kapacity na pravidelnú aktualizáciu stratégie komunikácie s verejnosťou na základe epidemiologického vývoja, zmien vo vnímaní a postojoch verejnosti k prebiehajúcej pandémii a očkovaniu proti COVID-19 vrátane kapacity na monitorovanie a rýchlu reakciu na nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
  • Zvýšiť dôveru v očkovanie monitorovaním a riešením otázok a obáv verejnosti, vysvetľovaním vedeckých poznatkov, ktoré stoja za odporúčaniami, a vyvracaním dezinformácií a dezinformácií v hlavných médiách a na sociálnych sieťach. Kľúčové sú jasné, konzistentné a na dôkazoch založené správy preukazujúce trvalú bezpečnosť a účinnosť vakcín COVID-19. Zamerajte sa na ťažko dostupné skupiny obyvateľstva prostredníctvom prispôsobenej komunikácie a využite zdravotníckych pracovníkov a vedúcich predstaviteľov komunity, ako dôveryhodné zdroje informácií.
  • Riešte politický rozmer váhania s očkovaním a dezinformačné kampane spojené s protizápadnými a protieurópskymi názormi. Medzi osobitné výzvy patria kanály, kde sa šíria dezinformácie v súvislosti s inými krízami, najmä s ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine.

V dokumente sa zdôrazňuje záväzok EÚ k novej „právne záväznej“ zmluve – posilnenie právomocí WHO – na základe ktorej by WHO defakto získala právomoc prevziať kontrolu nad systémami zdravotnej starostlivosti členských štátov, kedykoľvek to bude považovať za potrebné. Na realizáciu tejto zmluvy sa zaviazali vyčleniť viac, ako pol miliardy eur. Globálna zmluva WHO – kto financuje WHO?

Štúdia, na ktorej sa podieľal John P.A. Ioannidis – jeden z najcitovanejších vedcov na planéte Zem

Medián úmrtnosti na infekciu COVID-19 pred začatím Covid mRNA očkovania:

•  0,0003 % vo veku 0-19 rokov

•  0,003 % vo veku 20-29 rokov

•  0,011 % vo veku 30-39 rokov

•  0,035 % vo veku 40-49 rokov

•  0,129 % vo veku 50-59 rokov 

•  0,501 % vo veku 60-69 rokov

Dr. Aseem Malhotra: svetovo uznávaný odborník na prevenciu, diagnostiku a liečbu srdcových ochorení, hosťujúci profesor medicíny založenej na dôkazoch, je pokladaný za jedného z najvplyvnejších ľudí v oblasti vedy a medicíny v Spojenom kráľovstve.
Získal niekoľko ocenení za svoju prácu na zvyšovaní povedomia o chorobách súvisiacich s výživou, dlhodobo upozorňuje na riziká nadmerného predpisovania a užívania liekov, jeho kniha The Pioppi Diet sa stala medzinárodným bestsellerom

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *