Nájdete nás na telegram odysee youtube

Bayer AG vyčlenil už viac ako 15 miliárd dolárov na urovnanie súdnych sporov týkajúcich sa herbicídu Roundup. Aktívna zložka herbicídu Roundup je Glyfosát, ktorý vyvinula spoločnosť Monsanto – v roku 2018 ju kúpila spoločnosť Bayer AG.

Roundup je najrozšírenejším herbicídom na svete, vo veľkej miere sa používa pri produkcií viac ako 100 potravinárskych plodín vrátane pšenice, kukurice, sóje a ďalších, tak ako aj na postrek trávnikov v parkoch, detských ihriskách a podobne.

Po desaťročia Monsanto a Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) ubezpečovali svet, že glyfosátové herbicídy sú bezpečné. Pritom už v roku 1982 bola k dispozícii štúdia, ktorá poukázala na možné riziko vzniku rakoviny. Štúdia bola vykonávaná pre Monsanto, aby ju následne predložili regulačným úradom. Prebiehala v rokoch 1980 – 1982 na nešťastie pre Monsanto sa v jednej kontrolnej skupine myší, ktoré boli vystavené glyfosátu vyvinuli nádory v štatisticky významnej miere. Po intenzívnom lobovaní Monsanta, vedenie EPA tieto zistenia vedcov potlačilo do úzadia.

V roku 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikovala glyfosát – aktívnu zložku v prípravku Roundup, ako pravdepodobný ľudský karcinogén so známou súvislosťou s Non-Hodgkinovým lymfómom.

PROCES

Po zverejnený výskumu sa spustili žalôby proti Monsantu. Súdny proces s mužom, u ktorého sa vyvinula rakovina následkom práce s prípravkom proti burine Roundup, odhalil nekalé obchodné praktiky Monsanta, a po dlhé roky skrývané tajomstvo ich „netoxického“ a „bezpečného“ prípravku.

Monsanto usvedčili slová vlastných vedcov, emaily, interné správy o stratégii a inej komunikácie. Ukázalo sa, že varovné signály tu boli už v 80. rokoch a postupom času sa len zvyšovali. Porotcom boli predložené dôkazy o úzkej spolupráci s Agentúrou na ochranu životného prostredia, spoločnosť potláčala vedecké dôkazy prostredníctvom tzv. pisateľov duchov (ghostwriters), ktorých práce boli navrhnuté tak, aby sa javili ako nezávislé.

Spoločnosť použila celý rad taktík – niektoré čerpané z toho istého manuálu, používaného tabakovým priemyslom pri obhajobe bezpečnosti cigariet – na potlačenie vedy a manipuláciu s vedeckou literatúrou, obťažovanie novinárov, aktivistov a vedcov, ktorí nepapagájovali propagandu spoločnosti, ovplyvňovanie regulačných orgánov či kooperáciu s mienkotvornými médiami. Dokumenty známe, ako Monsanto Papers.

Rozsudok znel: 289 miliónov dolárov odškodné mužovi, ktorý zomiera na rakovinu.

V roku 2020 spoločnosť Bayer podpísala najväčšie vyrovnanie v histórii farmácie: 10,9 milióna dolárov

Ako súčasť dohody mala spoločnosť urovnať približne 125 000 súdnych sporov v sume 8,8 až 9,1 miliardy dolárov. Urovnanie tvorilo približne 75% sporov.

V roku 2021 Bayer vyčlenil na vyriešenie žalôb ohľadom produktu Roundup ďalších 4,5 miliardy dolárov

Spoločnosť sa samozrejme snaží ďalším žalobám vyhnúť. Ich snahy sa minimalizovali potom, čo Federálny odvolací súd zamietol návrh spoločnosti Bayer AG, aby zabránil ďalším žalobám obetí s rakovinou, ktorí tvrdili, že spoločnosť Monsanto ich nevarovala pre rizikami produktu Roundup.

Bayer AG – Monsanto – priekopníka geneticky modifikovaných plodín, čakajú ešte veľmi krušné časy.

V roku 2021 bola zverejnená štúdia českých vedcov: Effects of Glyphosate and Its Metabolite AMPA on Aquatic Organisms – Účinky glyfosátu a jeho metabolitu AMPA na vodné organizmy

Toxický účinok glyfosátu a jeho hlavného metabolitu AMPA ovplyvnil najmä rast, skorý vývoj, biomarkery oxidačného stresu, antioxidačné enzýmy, hematologické a biochemické plazmatické indexy a tiež spôsobil histopatologické zmeny vo vodných organizmoch.

Výskum spája glyfosát s úhynom včiel. Včelám, ktoré sú vystavené pôsobeniu glyfosátu, aktívnej zložky Roundup sa oslabuje imunita, sú náchylnejšie na infekcie a dochádza k úhynom.

Štúdia poukázala na netušenú toxicitu pri plodinách, kde sa pri produkcií používajú herbicídy na báze glyfosátu (ako Roundup). Výskum sa týkal GM plodín, ktoré sú tolerantné voči Roundup a zmiešané s modifikovanými Bt insekticídnymi toxínmi.

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *