Nájdete nás na telegram odysee youtube

Milan Rastislav Štefánik bol výnimočný až fenomenálny diplomat, veľmi dobre poznal dejiny, chápal geopolitiku a súvislosti, mal zadefinované ciele a pripravené stratégie. Mal veľké sny, ale uvedomoval si reálne možnosti doby. Vedel argumentovať, robiť kompromisy, jednať a vyjednať. Bol to muž činu, silnej vôle a ducha, cieľavedomý a oddaný poslaniu, ktoré si predurčil (bol predurčený). Bol mu odpudivý hnusný charakter (ak by ho mal, ako súčasní „politici“ zrejme by žiaden spoločný štát Čechov a Slovákov nevznikol).

„Búrlivý je život môj a bude plný zápasov. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.“

„Ak už mám padnúť, nechže som aspoň v slovenskej zemi pochovaný.“

„Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna.“

„Naša sloboda bude, a preto je už dnes.“

„Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania svojich schopností.“

„História a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnité, nemá trvania.“

„Veriť, milovať, pracovať.“

„Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť.“

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“

„Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.“

„Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať.“

„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.“

„Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.“

„Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“

„Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“

„Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.“

„Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu.“

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“


Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *