Nájdete nás na telegram odysee youtube

Dôležité je neprestať sa pýtať. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod na existenciu. Človek sa nemôže ubrániť úžasu, keď uvažuje o tajomstvách večnosti, života, úžasnej štruktúry reality. Stačí, ak sa pokúsime len aby sme každý deň pochopili trochu z tohto tajomstva.

Väčšina učiteľov stráca čas kladením otázok, ktorých cieľom je zistiť, čo žiak nevie, zatiaľ čo skutočným umením kladenia otázok je objaviť to, čo žiak vie alebo je schopný vedieť.

Nikdy svojich žiakov neučím, len sa im snažím poskytnúť podmienky, v ktorých sa môžu učiť.

Nemôžete súčasne zabrániť vojne a pripravovať sa na ňu.

Mierou inteligencie je schopnosť meniť sa.

Intelektuálny rast by mal začať narodením a skončiť až smrťou.

Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.

Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.

Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.

Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.

Ak to nedokážete vysvetliť šesťročnému, tak tomu sami nerozumiete.

Len čo prijmeme svoje limity, prekročíme ich.

Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda… Prázdne ciele ľudského úsilia – majetok, povrchný úspech, prepych – sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.

Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.

Výchova by mala podporovať pocit zodpovednosti, a nie oslavovať moc a úspech.

Po každom násilníckom autokratickom systéme nasleduje úpadok, pretože násilie nevyhnutne priťahuje morálne menejcenných ľudí. Čas dokázal, že po význačných tyranoch nasledujú darebáci.

Aby ma Osud potrestal za moje pohŕdanie autoritou, urobil zo mňa samého autoritu.

Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.

Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju vtedy, keď ju zabudneš.

Duchovný život mnohých stroskotáva preto, lebo nehľadajú Boha pre neho samého, ale aby od neho niečo dostali. Tak nám Božie dary často prekážajú, aby sme došli k samému Bohu, stavajú sa ako múr medzi nás a Boha. Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale čo dal.

Veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou.

Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.

Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.

Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.

Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.

Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.

Nesnaž sa byť úspešným, radšej sa usiluj byť hodnotným človekom.

Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.

Skutočná cena človeka spočíva v tom, do akej miery a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho „JA“.

Je takmer zázrak, že dnešné vyučovacie metódy doposiaľ nezadusili svätú zvedavosť.

Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.

Uvoľnenie sily atómu zmenilo všetko okrem spôsobu nášho myslenia. Riešenie tohto problému drieme v ľudských srdciach. Keby som to len vedel, vyučil by som sa na hodinára.

Bez etickej kultúry ľudstvo nemožno zachrániť.

Nie vonkajšie, ale len vnútorné duchovné bohatstvo môže zaplniť prázdnotu ľudského bytia.

Hovorím s každým rovnakým spôsobom, či už je to smetiar alebo riaditeľ univerzity.

Slepá viera v autoritu je najväčším nepriateľom pravdy.

Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete.

Nikdy nemôžete vyriešiť problém na úrovni, na ktorej bol vytvorený.

Kto neberie pravdu vážne v malých záležitostiach, tomu nemožno veriť ani vo veľkých.

Byť príkladom ostatným nie je hlavným, ale jediným prostriedkom, ako ovplyvniť ostatných.

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *