Nájdete nás na telegram odysee youtube

Globálna pandémia COVID-19 sa neskončila. Ostražitosť a pripravenosť sú naďalej nevyhnutné.

Krátky výňatok z dokumentu:

AKTUÁLNY KONTEXT A VÝZVY

 • Pokiaľ ide o očkovanie, pred jeseňou vyvolávajú obavy dva prvky: stagnácia alebo suboptimálna (nie najlepšia, ale prijateľná) zaočkovanosť vo viacerých členských štátoch EÚ; a nižšia účinnosť vakcíny u jedincov, ktorí ešte nedostali posilňovaciu dávku. Kde je tá sľubovaná 98% účinnosť? Plné očkovanie znamenalo 2 dávky, o posilňovacích im nikto nič nehovoril!
 • Viac, ako 90 miliónov oprávnených ľudí v EÚ/EHP je stále nezaočkovaných, vrátane približne 9 miliónov vo veku 60 a viac rokov, čím sa zvyšuje riziko úmrtnosti a objavenie sa nových variantov. Okrem toho medzi členskými štátmi EÚ/EHP existujú veľké rozdiely v miere zaočkovanosti. Majú snáď štáty s nízkou mierov zaočkovanosti čakať drakonické opatrenia?
 • Našou reakciou musí byť udržanie vysokej úrovne pripravenosti na prepuknutie COVID-19 a objavenie sa nových variantov vírusu a zintenzívnenie zaočkovanosti s cieleným úsilím osloviť tých, ktorí ešte nie sú zaočkovaní.

Existuje niekoľko desiatok štúdií, ktoré dokazujú, že prekonanie ochorenia poskytuje kvalitnejšie a trvácnejšie protilátky, ako očkovanie. Očkovaní môžu šíriť vírus, môžu mať ťažký priebeh a byť hospitalizovaní na JIS a dokonca aj zomrieť! Štatistika z Austrálie Nový Južný Wales obr. nižšie z 30.7.2022: Pacienti na JIS prevažne očkovaní+

Neočkovaní, jedna dávka, dve, tri, posilňovacia dávka, neznáme

ZOSTAŇTE V bdelosti

 • Vo svetle týchto pretrvávajúcich výziev bude budúci priebeh pandémie COVID-19 a jej záťaž pre spoločnosť v nasledujúcich rokoch závisieť od rozhodnutí, ktoré prijmeme teraz.
 • Členské štáty by mali využiť toto obdobie na posilnenie svojho dohľadu, systémov zdravotnej starostlivosti a celkovej pripravenosti na pandémiu.
 • Našu pozornosť si vyžaduje aj vývoj terapeutík COVID-19, najmä zameraných na pacientov s oslabenou imunitou, ktorí sú nadmerne zastúpení na jednotkách intenzívnej starostlivosti a neustála potreba zlepšovania prístupu k vakcínam a terapeutikám COVID-19 na celom svete.

Na JIS prevažne ľudia po posilňovacích dávkach, čiže nové druhy terapeutík pre očkovaných+? Takže najskôr to zaočkujeme krížom krážom, uvidíme, ako sa to bude správať a potom budeme „liečiť“ novým druhom terapeutík, napr. Paxlovid (Pfizer) A zas len s povolením na núdzové použitie, dlhodobé účinky a účinnosť nie sú známe, takže bez ručenia účinnosti a taktiež bez zodpovednosti za prípadné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť.

Stratégie očkovania

 • Aj keď je ťažké predpovedať budúci priebeh pandémie, jedna vec je istá: COVID-19 tu zostane. Vírus sa bude naďalej vyvíjať a je vysoko pravdepodobný vznik nových variantov. Našou reakciou musí byť udržanie vysokej úrovne pripravenosti na prepuknutie COVID-19
 • Stále vidíme veľké rozdiely v miere zaočkovanosti medzi členskými štátmi: zatiaľ, čo niektoré dosiahli vysokú úroveň sadzby, ostatné výrazne zaostávajú. Prioritou by malo zostať odstránenie medzier medzi dospelými v očkovaní v rámci členských štátov aj medzi nimi.
 • Hoci prioritou zostáva odstránenie medzier v zaočkovanosti medzi dospelými, členské štáty EÚ by mali zvážiť posilnenie svojho úsilia o zvýšenie zaočkovanosti u mladších detí.
 • Bude potrebné vziať do úvahy objavujúce sa dôkazy o slabnúcej ochrane poskytovanej vakcínami a prirodzenou infekciou, epidemiologickú situáciu a objavenie sa nových variantov, ako aj vývoj nových vakcín a ich vplyv na infekciu a ďalší prenos. Dokonca priznávajú slabnúcu účinnosť „vakcín“. Ale treba očkovať, očkovať, očkovať!

Počas leta 2020 FDA (agentúra na schvaľovanie liekov…) oznámila, aby experimentálna očkovacia látka dostala zelenú, musí byť preukázaná jej bezpečnosť a účinnosť. FDA „očakáva, že vakcína proti COVID-19 zabráni ochoreniu alebo zníži jeho závažnosť u najmenej 50 % očkovaných ľudí“.

15. Jún 2022, správa FDA

Pozorované odhady účinnosti vakcíny proti symptomatickému ochoreniu spôsobenému variantom Omicron:

Účinnosť u dospelých po absolvovaní základného očkovania, po 25 a viac týždňoch 8,8 %

U dospievajúcich detí vo veku 12 – 15 rokov: 2 až 4 týždne po absolvovaní druhej dávky 59,5 %, v druhom mesiaci už len 16,6% účinnosť, v treťom mesiaci 9,6% účinnosť.

 • Pred začiatkom školského roka 2022-2023 zvážiť stratégie na zvýšenie zaočkovanosti u mladších detí, napr. spoluprácou s pediatrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú pre mnohých rodičov dôveryhodným zdrojom informácií.

Epidemiologička Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D. a výskumník Marty Makary, M.D., M.P.H. publikovali dokument, ktorý obsahuje anonymné svedectvá predstaviteľov CDC, FDA a NIH o nedostatku vedy, pokiaľ ide o COVID-19.

Lekár CDC: Zdá sa trestuhodné, že sme vydali odporúčanie poskytnúť vakcíny mRNA Covid deťom bez dobrých údajov. Zatiaľ naozaj nevieme, aké sú riziká. Tak prečo na to tak tlačiť?

Vysoký predstaviteľ FDA: Verejnosť nemá potuchy, aké zlé sú tieto údaje v skutočnosti. Neprešlo by to zhromaždením pre žiadnu inú autorizáciu.

Vedec CDC: Kedysi som bol hrdý na to, že som mohol ľuďom povedať, že pracujem v CDC. Teraz som v rozpakoch.

A mnohé ďalšie výpovede lekárov a vedcov z CDC (Centrum pro kontrolu a prevenciu chorôb USA), FDA (americká lieková agentúra) a NIH (národný inštitút zdravia).

Vakcíny proti ochoreniu covid-19

 • Druhá generácia vakcín bude postupne dostupná a ponúkne ďalšie a MOŽNÉ účinnejšie možnosti vrátane širšej, robustnejšej a dlhodobejšej alebo lepšej ochrany proti infekcii alebo prenosu.
 • Vzhľadom na rastúcu potrebu vývoja nových vakcín a terapeutík sa klinické štúdie stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým. Veľké, nadnárodné klinické štúdie sa považujú za najlepší prístup na získanie adekvátnych klinických dôkazov v čo najkratšom čase na regulačné rozhodnutia.
 • Mať zavedené dostatočné kapacity na testovanie a sledovanie kontaktov a v prípade potreby plánovať rozšírenie národných testovacích stratégií.
 • Zabezpečiť prijatie návrhu Komisie na rozšírenie uplatňovania nariadenia EÚ o digitálnom certifikáte COVID.
 • Zvážte štúdie nahliadnutia do správania, najmä na pochopenie prijatia vakcín – proti COVID-19 ako aj chrípke – aby ste mohli optimalizovať ich príjem.
 • Prostredníctvom posilneného kódexu postupov v oblasti dezinformácií Komisia posilní spoluprácu s online platformami a podporí európske overovače faktov.
 • Zintenzívniť spoluprácu proti dezinformáciám, a dezinformáciám o vakcínach proti COVID-19A čo dezinformácie o účinnosti vakcín šírené odborníkmi, politikmi a farma firmami? Takže, blokovanie webov, spolupráca so soc. mediálnymi gigantmi na blokovaní a odstraňovaní „nevhodného“ obsahu?

Záver dokumentu:

Využime túto príležitosť a konajme, kým je okno stále otvorené.

Testovanie, očkovanie, nátlak na nezaočkovaných, nátlak na očkovanie detí, digitalizácia, boj proti dezinformáciám s cieľom, čo najväčšej zaočkovanosti. Ideme do tuhej zimy, iba ak…

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *