Nájdete nás na telegram odysee youtube

V roku 1932 vedci predpovedali veľkú potopu a zaplavenie kontinentov. V sedemdesiatych rokoch predpovedali príchod doby ľadovej z dôvodu znečistenia a preľudnenia planéty. V priebehu pár rokov malo zomrieť od hladu 100 miliónov ľudí. Požadovali zrušenie spaľovacích motorov, v mene ochrany prírody obmedzovanie slobody, kontrolu populácie. Vlády v mnohých štátoch pristúpili k „dobrovoľným“ sterilizáciám a potratom.

Veda predpovedá ďalšiu veľkú potopu

Stále hovoríme o dobe ľadovej, akoby patrila do vzdialenej geologickej minulosti. Geológovia dospeli k záveru, že ľadových dôb bolo niekoľko. A, čo viac, posledná doba ľadová, známa ako štvrtohory, je len asi v polovici, napriek našim bujným letám.

Večný ľad alebo večný sneh sú výplody poetickej fantázie. Veľmi pomaly sa veľké ľadové štíty v Arktíde a Antarktíde rútia do oceánov. Zem musí nevyhnutne zmeniť svoj vzhľad a podnebie… The New York Times Máj 1932

Problém s takmer všetkými environmentálnymi problémami, hovorí Paul R. Ehrlich, je, že kým budeme mať dostatok dôkazov na to, aby sme ľudí presvedčili, si mŕtvy. Musíme si uvedomiť, že ak nebudeme mať extrémne šťastie, každý o 20 rokov zmizne v oblaku modrej pary, povedal 37-ročný vedec počas prestávky na kávu vo svojom laboratóriu. The New York Times, August 1969

The Population Bomb – Populačná bomba (1968)

Paul R. Ehrlich: Americký biológ (prevažná časť jeho výskumu bola zameraná na entomológiu – hmyz), spoluautor knihy populačná bomba, ktorá začína vyhlásením: Bitka o nasýtenie celého ľudstva sa skončila. V SEDEMDESIATYCH rokoch DVADSIATEHO storočia zomrú STOVKY MILIÓNOV ĽUDÍ OD HLADU napriek akýmkoľvek programom, ktoré začali.

Je nutné mať pod kontrolou populáciu, ak dobrovoľné metódy zlyhajú aj donútením prostredníctvom systému stimulov a sankcií.

Musíme využiť našu politickú silu, aby sme dotlačili ostatné krajiny do programov, ktoré kombinujú rozvoj poľnohospodárstva a kontrolu populácie.

Spoločnosti musia podniknúť rázne kroky na zníženie populačného rastu, aby zmiernili budúce ekologické aj sociálne katastrofy. Čo najjednoduchšia dostupnosť antikoncepcie a potratov.

Kontrola obyvateľstva a centralizácia svetovej ekonomiky pre udržateľnosť. Déjà vu

V roku 1977 publikoval Ehrlich spoločne s manželkou Anne a John Holdrenom, Ecoscience: Population, Resources, Environment – Ekoveda: populácia, zdroje, životné prostredie, kde riešia preľudnenie. Riešenie: Preddefinovaný počet detí, nútená sterilizácia, potraty. Žiak Ehrlicha – John Holdren (ideologický enviromentalista) ktorý predpovedal, že do roku 2020 zomrie následkom klimatických zmien miliarda ľudí sa neskôr stal hlavným vedeckým poradcom prezidenta USA Bracka Obamu, pre klimatickú a energetickú politiku.

The Population Explosion – Populačná explózia (1990)

V tomto dokumente manželia Ehrlichovci diskutujú o „optimálnej veľkosti“ ľudskej populácie vzhľadom na súčasnú technologickú realitu. Odvolávajú sa na vytvorenie „sociálnej politiky na ovplyvnenie miery pôrodnosti“.

Štúdia z roku 1994 , ktorej spoluautori sú aj Ehrlichovci odhadla, že optimálny stav populácie je 1,5 až 2 miliardy ľudí.

Štúdia z roku 2014 publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America dospela k záveru, že s plodnosťou- redukčného modelu (jedno dieťaťa na ženu) do roku 2100, by trvalo najmenej 140 rokov, kým by sa populácia znížila na 2 miliardy ľudí do roku 2153.

Nepodnikli sa žiadne skutočné kroky na záchranu životného prostredia. A to potrebuje záchranu. Ehrlich predpovedá:

Oceán bude za menej ako desať rokov mŕtvy ako jazero Erie. DDT v našich tukových tkanivách dosiahol úroveň dostatočne vysokú na to, aby spôsobil poškodenie mozgu a cirhózu pečene. Amerika bude podliehať prídelu vody do roku 1974 a prídelu potravín do roku 1980. Daily Redlands Facts, Október 1970

Ďalšie z mnohých predpovedí, ktorými strašil svet: „Väčšina ľudí, ktorí zomrú pri najväčšej kataklizme v dejinách ľudstva, sa už narodila,“

 „Niekedy v priebehu nasledujúcich 15 rokov príde koniec a tým mám na mysli úplné zrútenie schopnosti planéty podporovať ľudstvo.“

Kniha Populačná bomba, Ehrlichove vyjadrenia v médiách vyvolali celosvetový strach z preľudnenia. Za podpory „elít“ začala depopulačná krížová výprava, ktorá viedla k porušovaniu ľudských práv na celom svete. Nútená sterilizácia, potraty, politika jedného dieťaťa, v knihe Reproductive Rights and Wrongs od Betsy Hartmann, autorka pomocou názorných prípadových štúdií skúma ako mocné vlády, nadácie a medzinárodné agentúry začali podporovať programy kontroly populácie, ako čo najrýchlejšie a najlacnejšie znížiť pôrodnosť…

V roku 1977 dostali pracovníčky v americkom závode na výrobu Cyanamidu v Západnej Virgínii „na výber“, či budú sterilizované alebo prejdú na menej platené miesta.

Zero Population Growth (ZPG) – Nulový rast populácie

V roku 1968 založil Paul Ehrlich organizáciu Zero Population Growth – Nulový rast populácie, od roku 2002 sa organizácia premenovala na Population Connection, zmena názvu však neznamenala zmenu stratégie. Organizácia propaguje používanie antikoncepcie a potraty na celom svete, podporuje ľavicové politiky týkajúce sa potratov, používania antikoncepcie a environmentalistiky a za tieto stratégie lobuje v Kongrese USA prostredníctvom svojich pridružených organizácií Population Connection Action Fund a Population Connection Action Fund PAC. Taktiež podporuje fond OSN pre populačné aktivity UNFPA – kontrola populácie, pôrodnosti, sterilizácia, prístupu k potratom v rozvojových krajinách.

Chladné fakty o znečistení

Dr. Arnold Reitze, odborník na právne aspekty z Cleveland’s Case Western Reserve University, tvrdí, že znečistenie alebo snaha o jeho kontrolu by mohla byť pre náš koncept slobodnej spoločnosti fatálna.

Ako pravdepodobné nevyhnutné obmedzenia jednotlivca a masy Reitze navrhuje:

Zákaz spaľovacieho motora  pre vozidlá a zákaz alebo prísne kontroly všetkých foriem spaľovania.

Prísne kontroly uvádzania  nových produktov na trh, od ktorých sa bude vyžadovať preukázanie minimálneho potenciálu znečistenia.

Kontroly celého výskumu a vývoja, ktoré sa majú zastaviť pri najmenšej vyhliadke ďalšieho znečistenia.

Prípadne aj populačné kontroly, predpísaný počet detí na rodinu a trest za prekročenie limitu.

Dr. Arnold Reitze: Budeme nútení obetovať demokraciu a vytvoriť zákony, ktoré nás ochránia pred ďalším znečistením.

Z prvých dlhodobých analýz satelitných snímkou počasia, sa na celom svete objavujú rýchle trendy smerujúce k malej dobe ľadovej. The Guardian Január 1974

Za trend ochladzovania môže do istej miery aj človek. Reid A. Bryson z Wisconsinskej univerzity a ďalší klimatológovia naznačujú, že častice uvoľnené do atmosféry v dôsledku farmárčenia a spaľovania paliva môžu čoraz viac brániť prieniku slnečného svetla na zemský povrch a tým ho ohrievať. TIME, Jún 1974

Norwich, Anglicko. Na severnú pologuľu sa plazí nová doba ľadová, zvyšok tohto storočia bude chladnejšie a chladnejšie, tvrdí britský expert na klímu. Prof. Hubert Lamb, riaditeľ klimatického výskumu… The Press Courier, September 1972

V období strašenia ľudí novou dobou ľadovou (vládami, médiami, ekovedcami, organizáciami…), ktorej príchod spôsobuje človek znečisťovaním prírody, vláda USA zhadzuje na Vietnamcov milióny ton bômb – viac, ako bolo zhodených všetkých bômb v druhej svetovej vojne dohromady, bez mála 300 000 ton napalmu, rozpráši do ovzdušia 70milionov litrov chemikálií – dodnes sa vo Vietname rodia deti so závažnými vrodenými chybami! Za túto ekocídu a genocídu nebol dodnes nikto potrestaný! Juhoslávia, Irak… USA používajú na bombardovanie týchto štátov bomby s ochudobneným uránom, Jadranské more – smetisko nepoužitých amerických bômb

Klíma sa mení, ale od doby ľadovej sa vzďaľujeme. Podstata ostala, obmedzenie slobody, kontrola populácie, centralizovanie svetovej ekonomiky.

Nikola Tesla, jeho prínos pre spoločnosť bol obrovský, ale mohol zájsť výrazne ďalej, už desaťročia sa mohla používať tzv. čistá energia, jeho vízia o bezplatnom, slobodnom a spravodlivom zabezpečení čistej energie pre celé ľudstvo narazila jednu prekážku – chamtivosť!

Pracovať a nič nevlastniť!  Hovoria skrze svojich prisluhovačov tí, čo vlastnia väčšinu svetového bohatstva.  

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *